රන්ජන්ගේ හඬ පට සභා ගත කරේ නැත්තේ ඇයි ?

රන්ජන්ගේ හඬ පට සභා ගත කරේ නැත්තේ ඇයි ?

සභාගත කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාට පෙරේදා (22 වැනිදා) භාර දුන් දුරකථන සංවාද පහළොස් දහසක් අඩංගු සීඩී පට පහ නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවන බව පවසමින් රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා විසින් යළි රැගෙන ගොස් ඇතැයි ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පෙරේදා (22) මෙම සීඩී පට පහ තමන් ඉදිරියේදී මහලේකම්වරයාට භාර දුන් බවත් ඒ සඳහා මහ ලේකම්වරයා විසින් රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට ලදුපතක් නිකුත් කළ බවත් හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය. මෙම හඬපට තමන් ඉදිරියේදී භාර දුන් නිසා ඒ මොහොතේම සභාවට පැමිණ තමා ඒ ගැන දැනුම් දුන් බවද හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා.

ඒ සීඩී පට එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නෑ කියා රන්ජන් රාමනායක තමන්ට දැන්වූ බවද වැඩිදුරටත් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළා.

Share this: