“රට බෙදන්න කතාව  ඕන නෑ”- ආර්. සම්පන්තන්

“රට බෙදන්න කතාව ඕන නෑ”- ආර්. සම්පන්තන්

නව විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්තන් මහතා අවධාරණය කර සිටින්නේ “කවදාවත් රට බෙදන්නේ නෑ. අපි රට බෙදන එකට විරුද්ධයි. අපි ඒකට කැමති නෑ. බෙදන්න කතාව ඕන නෑ“ යන බවය.

අද බී.බී.සී.සංදේශයට අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තුවේ නව විපක්ෂ නායකවරයා ලෙස පත්වූ ද්‍රවිඩ සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්පන්තන් මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

රට බෙදීමට තමන් විරුද්ධ බව සහ ඒ සඳහා ඉඩ ලබා නොදෙන බවද සිංහල විපක්ෂ නායකයෙකු ඉටු කරන හැමදේම තමන් විසින් සිදුකරන බවද සිංහල ජනතාව වෙනුවෙන් කියන්න ඇත්තේ කුමක්දැයි මාධ්‍යවේදියා ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලෙස ඒ මහතා කියා සිටියේය.

Share this: