“රජය ලංකාව වෙන්දේසි ඉඩමක් බවට පත් කළා” – සජිත් ප්‍රේමදාස

“රජය ලංකාව වෙන්දේසි ඉඩමක් බවට පත් කළා” – සජිත් ප්‍රේමදාස

පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු නමුත් ලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන ද විකුණා දැමීමට රජය සැලසුම් කරමින් සිටින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටියේ අවසන් මොහොතේ ගෝලීය ණය දෙන්නා වෙත අත දීමෙන් රටට සහ එහි ජනතාවට හොඳම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගිවිසුම සුරක්ෂිත කිරීමට රජය අපොහොසත් වූ බවයි.

“අලාභ ලබන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු බව ඉතා පැහැදිලියි. බංකොලොත් වූ රටකට ලාභ නොලබන රාජ්‍ය ආයතන නඩත්තු කළ නොහැක”, ඔහු පැවසීය.

රජයේ දුර්වල ප්‍රතිපත්තිවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රාජ්‍ය ආයතන කපටි ධනපතියන්ට ලාබෙට විකිණීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වන බවද ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

Share this: