රජයේ රෝහල්වල ඖෂධ වර්ග 112ක හිඟයක්

රජයේ රෝහල්වල ඖෂධ වර්ග 112ක හිඟයක්

රජයේ රෝහල්වල දැනට භාවිත කරන ඖෂධ වර්ග 112 ක හිඟයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

27 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ දැනට රජයේ රෝහල්වල භාවිත වන ඖෂධ වර්ග 1347 න් 150 ක හිඟයක් මීට පෙර පැවති බවයි.

රජය ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 50ක් වැය වන අතර එය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 13.6ක අගයකි.

මීට අමතරව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් අතිරේක අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉල්ලීමකට අනුව 1%ක අයවැය කප්පාදුවක් ලෙස රුපියල් මිලියන 40ක් වෙන්කර තිබෙනවා.

Share this: