යුරෝපා මත්ස්‍ය තහනම ඉවත් කිරීම පිලිබඳ කහ එලියක්!

යුරෝපා මත්ස්‍ය තහනම ඉවත් කිරීම පිලිබඳ කහ එලියක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන අපනයනය සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම පිළබඳ සලකා බලන බව යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති, ඩේවිඩ් ඩේලි මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමුවූ අවස්ථාවේදී යුරෝපා සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්ය.

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවගේ මානව හිමිකම් තහවුරු කිරීම උදෙසාත්, සංහිඳියාව ගොඩනැංවීමටත්, වත්මන් රජය ගෙන ඇති වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව  එහිදී ඩේවිඩ් ඩේලි මහතා වත්මන් රජයට සිය ප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

යුරෝපා සංගමය අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදුන් ආධාර සහ සහයොගයන් පිළිබඳව මෙහිදී සිහිපත් කළ ජනාධිපතිවරයා ජී.එස්.පී සහනය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමටත් කටයුතු කරන ලෙස යුරෝපා සංගමය තානාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි බව  ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේය.

Share this: