යලි අඩු වූ ගෑස් මිල

යලි අඩු වූ ගෑස් මිල

ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් (LP) ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල මැයි 03 වැනිදා තවදුරටත් අඩු කිරීමට නියමිතය.

ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මැයි 02 වැනිදා පෙරවරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදීය.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 100 කින් පමණ අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

මෙම මිල අඩු කිරීම මැයි 3 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත්, අදාළ ගෑස් සිලින්ඩරවල මිල අඩු කරන නිශ්චිත මුදල නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් පීරිස් මහතා පැවසීය.

Share this: