මෝඩිගේ සංචාරයෙන් පසු දෙරටේ සබඳතා යළි ශත්තිමත් වුණා – එස්.අර්.සින්හෝ

මෝඩිගේ සංචාරයෙන් පසු දෙරටේ සබඳතා යළි ශත්තිමත් වුණා – එස්.අර්.සින්හෝ

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය මෝඩි මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයෙන් පසු දෙරටේ අතර බිඳවැටි තිබු සබඳතා යළි ශක්තිමත් කිරිමට හැකියාව ලැබි ඇති බව ඉන්දිය ආරක්ෂක විශේෂඥ මේජර් ජනරාල් එස්.අර්.සින්හෝ පවසයි.

ඔහු මෙම අදහස් පළකර තිබුනේ ඉන්දිය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සංචාරය පිළිබඳ ඉන්දිය මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

මෙම සංචාරය හරහා ශ්‍රී ලංකා සහ ඉන්දියාව අතර ද්විපාර්ශවික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් වු බව ඔහු පවසා ඇත.

තවද මෙම තත්ත්වය අසළ්වැසි රටවල් සමඟද පවතින සහයෝගය ශක්තිමත් කර ගැනිමට හැකි වනු ඇති බවද ඉන්දිය ආරක්ෂක විශේඥවරයා පවසා තිබේ.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඇතිකරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් බව ඔහු පවසා ඇත.

විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉන්දිය ධීවරයන් 83 දෙනෙකු ද නිදහස් කළ බව පවසන එස්.අර්.සින්හෝ ඉන්දියාවද ඉදිරියේදී එවැනි කටයුතු සිදුකරනු ඇති බව පවසා තිබේ.

Share this: