මොන අමාත්‍යංශයක් තිබුණත් රටට වැඩක් කරනවා

මොන අමාත්‍යංශයක් තිබුණත් රටට වැඩක් කරනවා

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසුයේ, රටට වැඩ කිරීමට කවර අමාත්‍යංශයක් තිබුණත් හැකි බවද එහි නම, දිග, පළලින් වැඩක් නැති බවයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය අද සිය අමාත්‍යංශයේදී වැඩ බාරගනිමිනි.

තමන් වැඩබාරගනු ලැබූ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, ග්‍රාම නිලධාරින් ඇතුළු රජයේ යාන්ත්‍රණය ඇතුළත් වෙන බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසු අතර, ඇමතිවරයෙක් නැති වුවද මෙම අමාත්‍යංශයේ වැඩකටයුතු කරගෙන යාමට නිලධාරීන්ට හැකියාව ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

තවද එම අවස්ථාවට යහපාලන රජයේ හිටපු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Share this: