මොනාලිසා සමග පිටසක්වල ජීවියෙක්

මොනාලිසා සමග පිටසක්වල ජීවියෙක්

ලෝ ප්‍රකට මොනාලිසා සිතුවම තුළ පිට සක්වල ජීවියෙකුගේ සිතුවමක්ද සැඟව ඇතැයි පර්යේෂකයින් පිරිසක් පෙන්වා දෙනවා. ඔහු පිටසක්වල ජීවය පිළිබඳව දැනුවත්ව තම නිර්මාණය තුළ එය සඟවා තබන්නට ඇති බවයි පර්යේෂකයින්ගේ පවසන්නේ.

මොනාලිසා සිතුවම් දෙකක් එකිනෙකට ලංකර ඉතා සියුම් ලෙස අධ්‍යයනය කිරීමේදී පිට සක්වල ජීවියෙකුගේයැයි සිතිය හැකි රූපයක් දැකගන්නට ලැබෙන‍ා බවයි පර්යේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ.

ලියනාඩෝ ඩා වින්සි චිත්‍ර ශිල්පියෙකු, මූර්ති ශිල්පියෙකු, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු, සංගීතඥයකු, ගණිතඥයකු, ඉංජිනේරුවකු, නව නිපැයුම්කරුවකු, කාය විච්ඡේදකයකු, භූ විද්‍යාඥයකු, සිතියම් විද්‍යාඥයකු, උද්භිද විද්‍යාඥයකු, හා ලේඛකයෙකු වන අතර ඔහුගේ දැනුම විෂය පරාසක් පුරා පැතිර තිබුණි. ඔහුට පිට සක්වල ජීවින් පිළිබඳ දැනුමක් තිබෙන්නට හැකියවක් නැතැයි කිව නොහැක.

සැකසුම සී.එදිරිමාන්න

Share this: