මේ සතියේ පුංචි ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරාවි!

මේ සතියේ පුංචි ඡන්දය ප්‍රකාශයට පත් කරාවි!

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ක්‍රියාමාර්ගය හෙවත් පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවමින් කියා සිටියේ පළාත් පාලන මැතිවරණයට නීතිමය බාධාවක් නොමැති බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළ බැවින් මෙම සතිය තුළ මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අපේක්ෂා කරන බවයි.

පවතින වාතාවරණය තුළ රජය මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ප්‍රමාද කරන්නේ නම්, මැතිවරණය කල් දැමීමට රජය නීතිමය බාධා එල්ල කරන්නේ නම්, මැතිවරණ කොමිසමට වග කිව යුතුය.

21 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වී ඇති බැවින් මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට බාධාවක් නොමැති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගෙන් විමසීමක් කළ යුතු බවත් පැෆ්රල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත යොමු කළ ලිපියේ සඳහන්.

Share this: