මේ වෙලාවේ ඡන්දයක් එපා – සෝභිත හිමි

මේ වෙලාවේ ඡන්දයක් එපා – සෝභිත හිමි

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් රටට කිසිඳු යහපතක් සිදු නොවන බැවින් මේ මොහොතේ මැතිවරණයක් අවශ්‍ය නොවන බව

ආචාර්ය පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ පැවසූහ.

ඕමල්පේ සෝභිත හිමි මේ බව පැවසුවේ ඊයේ (08) කෑගල්ලේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්ය.

Share this: