මේක එතනෝල් ආණ්ඩුවක්, එජාපයේ පරාජය නියතයි-විමල් වීරවංශ

මේක එතනෝල් ආණ්ඩුවක්, එජාපයේ පරාජය නියතයි-විමල් වීරවංශ

සියලූ සාමාජික පක්‍ෂ එක කොඩියක් යටට පැමිණ ජාතිය හමුවේ පවතින අභියෝගය ජයගැනීමට බලවත්ව නැගී සිටීමෙන් එජාපයට නියත පරාජයක් අත්වන බවද එය දෙස්-විදෙස් කිසිදු බලවේගයකට වැළැක්වීමට නොහැකි බවද හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

“එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විජයග‍්‍රහණය ඊයේ බුලත් කොළය ලකුණින් මැතිවරණ කොට්ඨාශ 22ටම නාමයෝජනා ලබාදීමත් සමඟ ඇරඹුණා. එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය තමන්ගේ ජයග‍්‍රහණය පිළිබඳ සිහිනය මැව්වේ, සන්ධානයේ දෙකඩවීමක් සිදු වෙනවාය, කියන මතය හිසෙහි දරාගෙන. ‘විරුද්ධ පක්‍ෂය දෙකඩ බෙදෙනවා, ඊට පස්සේ අපි දිනනවා’ කියන එකයි ඒ අයගේ ප‍්‍රධාන තර්කය වුයේ. ඉහත සිහිනය මවන්න. අද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය කිසිදු බෙදීමකින් තොරව, තිබුණාටත් වඩා ශක්තිමත්ව නාමයෝජනා භාරදුන්නාට පසුව, එජාපයට දිනන්නට තිබූ ප‍්‍රධානතම සාධකය අහිමි වී තිබෙනවා. දිනන්නට තිබූ ප‍්‍රධානතම සාධකය අහිමි වූවාට පසුව දැන් ඔවුන්ට දැනෙන්නේ පරාජයේ වේදනාව.”

Share this: