මෙවර කොරියානු භාෂා විභාගය ජුනි 13 සහ 14 පැවැත්වේ

මෙවර කොරියානු භාෂා විභාගය ජුනි 13 සහ 14 පැවැත්වේ

ලබන ජුනි මස 13 සහ 14 යන දෙදින කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය පැවැත්වීමට නියමිත බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය හා එක්ව පවත්වනු ලබන මෙම විභාගයේ දී නිෂ්පාදන අංශය සඳහා පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීමට නියමිත අතර, මීට පෙර වසරවල විභාගය පවත්වනු ලැබුවේ ඔක්තෝබර් මාසයේය.

නමුත්, මෙවර මෙම භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ජුනි මාසයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වන 14 වන අවස්ථාව මෙය වන අතර, මේ වන විට දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකික ශ්‍රමිකයින් 26000ක් පමණ සේවය කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

Share this: