මෙම මස 18වන දින අතුරුදන් වුවන් පිළිබඳ අතුරු වාර්තාව ජනපතිට

මෙම මස 18වන දින අතුරුදන් වුවන් පිළිබඳ අතුරු වාර්තාව ජනපතිට

මෙම මස දී අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති විමර්ශනකොමිෂන් සභාවේ අතුරු වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදීමට කටයුතුකරන බව එම කොමිසම පවසයි.

තවද ජනාධිපති කොමිසමේ ලේකම් එච්.ඩබ්ලිව් ගුණදාස මහතා සඳහන් කළේය මෙම මස 18වනදින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත මෙම  අතුරුදන්වුවන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ වාර්තාව බාරදීමට නියමිත බවය  .

ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සාක්ෂි සටහන් කරගැනීමේ කටයුතු පසුගියදා (03)  අවසන් වූ බව   ඒ මහතා කියාසිටියේය.

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සාක්ෂි ලබාගැනීමේ කටයුතු පසුගිය පෙබරවාරී මාසයේ 28වන දින ආරම්භ වුණි. ඒ අනුව පුද්ගලයින් 303 දෙනෙකු සාක්ෂි ලබාදුන් බව ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම සඳහන් කළේය.

තවද මුත්තූර් කොට්ඨාශයේ  සාක්ෂි ලබාගැනීමේ කටයුතු සඳහා තවත් දිනයක් වෙන්කරන බවද ගුණදාස මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Share this: