මිලියන 27 ජනතාවකට ඉන්දියාව අඛණ්ඩව තුන්වන දිනටත් අන්තර්ජාලය කපා දමයි!

මිලියන 27 ජනතාවකට ඉන්දියාව අඛණ්ඩව තුන්වන දිනටත් අන්තර්ජාලය කපා දමයි!

සීක් ආගමේ අනුගාමිකයින් සඳහා ස්වෛරී රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමට උත්සාහ කරන බෙදුම්වාදී ඛලිස්තාන් ව්‍යාපාරයේ ජනප්‍රිය නායකයෙකු වන අම්රිට්පාල් සිං අත්අඩංගුවට ගැනීමට බලධාරීන් මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමත් සමඟ පන්ජාබ් රජය සෙනසුරාදා පැය 24ක අන්තර්ජාල තහනමක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

උතුරු ඉන්දීය ප්‍රාන්තයේ සෑම කෙනෙකුටම බලපාන අන්තර්ජාල වසා දැමීම – “ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඕනෑම උසිගැන්වීමක් සහ සාමය සහ මහජන සාමයට බාධාවක් වීම වැලැක්වීම සඳහා සම්බන්ධතාවය කපා හැරීමට ඉඩ සලසන නීතියක් යටතේ රජය විසින් තුන්වන වරටත් අඟහරුවාදා දහවල් දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.”

නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාම සහ “ව්‍යාජ පුවත්” පැතිරීම නැවැත්වීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස පන්ජාබ් පොලිසිය අන්තර්ජාලය වසා දැමීම සාධාරණීකරණය කර ඇත.

Share this: