මැලේසියාව ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් යුරෝපයට ප්‍රවාහනය කරන සින්ඩිකේට් මර්ධනය කරයි

මැලේසියාව ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් යුරෝපයට ප්‍රවාහනය කරන සින්ඩිකේට් මර්ධනය කරයි

මැලේසියාවේ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව බදාදා ක්වාලාලම්පූර්හිදී දේශීය යුවලක් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ මැලේසියානු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර භාවිතා කරමින් ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් යුරෝපයට ප්‍රවාහනය කරන සින්ඩිකේට් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ආගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Ruslin Jusoh පැවසුවේ “Bahnu Internationals” නමින් හැඳින්වෙන සින්ඩිකේට් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීම සඳහා වයස අවුරුදු 12ට අඩු දරුවන් සිටින දුප්පත් පවුල්වල මැලේසියානු දෙමාපියන් යොදාගෙන ක්‍රියාත්මක වූ බවයි.

ඔවුන් තම දරුවන්ට මැලේසියානු විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සාදනවාක් මෙන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික ආගමන විගමන කාර්යාලයට ගෙන ඒමට සින්ඩිකේට් දෙමාපියන් රවටා ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

Share this: