මැරුවාට දඬුවම මරණයයි

මැරුවාට දඬුවම මරණයයි

පුත්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වූ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට පොළොන්නරුව මහාධිකරණය විසින් මරණ දඬුවම් ලබාදී තිබේ.

තවද, මරණ දඬුවම ලබා දීමට හේතුව 2000 වසරේදී හිඟුරක්ගොඩ පොලිස් වසමේ බුද්ධයාය ප්‍රදේශයේදී ගල්මුල් වලින් පහර දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් බව පොලීසිය සඳහන් කළේය.

පසුගිය දින (28) අදාළ මරණ දඬුවම නියම වී ඇති අතර මරණ දඬුවම හිමිව ඇත්තේ පන්සල අසල, බුද්ධයාය, ගල්අමුණ ලිපිනයේ පදිංචි 58 හා 60 හැවිරිදි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට බව වාර්තා වෙයි.

Share this: