මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් පැමිණිලි 108 ක්

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් පැමිණිලි 108 ක්

මැතිවරණ සමයේදී රාජ්‍ය දේපළ භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ හැකි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධයක්ෂ රෝහණ හෙටිටිඅරච්චි මහතා පැවසු අතර ,ඊයේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ පැවති විශේෂ හමුවේදී මෙම ඉල්ලීම කළ බව ද ,නීතිය උල්ංඝනය කරන පුද්ගලයින් හට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම මැතිවරණයේදි දක්නට ලැබෙන බව ද කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා.
මේ දක්වා කාලය තුළ පැමිණිලි 108 ක් වාර්තා වී ඇති බව ජාතික මැතිවරණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සම්බන්ධිකාරක නිතීඥ රසාංග හරිස්චන්ද්‍ර මහතා පැවසුවේය.

Share this: