මැණික් තොගය සිය කළිසම් සාක්කුවෙන් මතුවේ

මැණික් තොගය සිය කළිසම් සාක්කුවෙන් මතුවේ

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අයත් යු.එල්. 225 ගුවන් යානයෙන් ඩුබායි බලා යාමට පැමිණි ඉන්දීය ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රුපියල් ලක්ෂ 97ක් පමණ වටිනා මැණික් තොගයක් සමග මෙම ඉන්දීය ජාතිකයා කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අදාළ මැණික් තොගය සිය කළිසම් සාක්කුවේ දුම්වැටි අසුරණයක ඉතා සූක්ෂම ලෙස සඟවා තිබියදී රේගු නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන තිබේ.

තවද සොයාගෙන ඇති මැණික් තොගය කැරට් 200ක පමණ බරින් යුත් බව සඳහන්ය.

මේ අනුව අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ජාතිකයා සම්බන්ධයෙන් ගුවන්තොටුපොළ රේගුව වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

Share this: