මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ විශාලතම මාධ්‍ය කප්පම

මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ විශාලතම මාධ්‍ය කප්පම

මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකේය මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ සිදුව ඇති විශාලම මාධ්‍ය කප්පම පිළිබඳව සියලු තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ.

මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ජාලයක් විසින් එය ඉතා සූක්ෂම අන්දමින් කරගෙන යමින් සිටියි.

ඔවුන් ගේ මූලික සැලැස්ම වන්නේ, මුලින්ම දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයින්ගේ රටට හිතකර ව්‍යාපෘති නිර්දය ලෙස විවේචනය කරමින්, ඒවා රටට අයහපත් ව්‍යාපෘති යැයි මවාපා දේශීය සහ විදේශීය ආයෝජකයින් මුලින්ම බිය වද්දීමයි.

පසුව තම මාධ්‍ය අවභාවිතය හරහා ඔවුන් අදාළ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිරූපය ඉහළ දැමීමට පොරොන්දු වෙමින්, ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කප්පම් ලබා ගැනීමේ අමුතුම මාධ්‍ය කලාවක් අනුගමනය කරමින් සිටියි.

ඒ පිළිබඳව සියලු තොරතුරු නුදුරු දිනකදීම ලාංකීය ජනතාවට හෙළි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මෙම කාණ්ඩය පැවසීය..

Share this: