මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වන ලිපි ලේඛන ලැබුණා…. සිංගප්පූරුව ශ‍්‍රී ලංකාවට දන්වයි

මහේන්ද්‍රන් ගෙන්වන ලිපි ලේඛන ලැබුණා…. සිංගප්පූරුව ශ‍්‍රී ලංකාවට දන්වයි

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචා නඩුවේ ප‍්‍රධාන විත්තිකරු වන හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා උදර්පන නීතිය යටතේ ශ‍්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ ලේඛන තම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබුණ බවත් ඒවා අධ්‍යයනය කරමින් පවතින බවත් සිංගප්පූරුවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ශ‍්‍රී ලංකා නීතිපතිවරයාට ඊයේ (08) දැනුම් දී තිබේ.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සකස් කරන ලද පිටු 21,000 කට අධික ලේඛන ගොනු දෙකක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් සිංගප්පූරුව වෙත යොමු කර විත්තිකාර අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ශ‍්‍රී ලංකාවට භාරදෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබිණි.

එකී ලේඛන ගොනුව ලැබී ඇති බවත් ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි පියවර පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට සිංගප්පූරු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දී ඇතැයි නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය ‘දිවයින’ට ප‍්‍රකාශ කළාය.

Share this: