මහියංගනයේ පුද්ගලයෙක් ව්‍යාජ මුදල් වලින් උසාවි දඩයක් ගෙවයි

මහියංගනයේ පුද්ගලයෙක් ව්‍යාජ මුදල් වලින් උසාවි දඩයක් ගෙවයි

මහියංගන ප්‍රදේශයේදී ව්‍යාජ නෝට්ටු යොදා අධිකරණයට දඩ මුදලක් ගෙවීමට උත්සාහ කළ 39 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මහියංගන – ගිරාඳුරුකෝට්ට ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වන සැකකරු රුපියල් 5,000ක ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

21,000 ක දඩ මුදලක් මහියංගන දිසා අධිකරණයට ගෙවා ඇත්තේ මෙම ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු වලින්ය.

ඒ අනුව අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා මහියංගන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව පොලිසිය පවසයි.

Share this: