මහින්ද  හමුවට මෛත්‍රී – මහින්ද සම්බන්ධීකරණ කමිටුව යයි

මහින්ද හමුවට මෛත්‍රී – මහින්ද සම්බන්ධීකරණ කමිටුව යයි

ඉදිරියේ දී පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණය වෙනුවෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු වෙනුවෙන් පත් කළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සය පුද්ගල කමිටුව අද (24) හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මුණ ගැසීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ඔවුන් එහිදී පසුගිය දා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමඟ සිදුකළ සාකච්ඡා පිළිබදව කරුණු දැනුම් දීම සූදානම් බව වාර්තාවයි.

තවද, පසුගිය දා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ වත්මන් ජනාධිපතිතුමා අතර සුහදතාවය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් සය පුද්ගල කමිටුවක් පත්කර ගැනින.

එම කමිටුව සමන්විත වන මන්ත්‍රී වරුන් නම්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, ජාතික සංවිධායක සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත්, ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න, කුමාර වෙල්ගම, ටී.බී. ඒකනායක සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩිලාන් පෙරේරා යන අය වේ.

Share this: