මහින්ද සිරිවර්ධනට එරෙහිව පෙත්සම් දෙකක්!

මහින්ද සිරිවර්ධනට එරෙහිව පෙත්සම් දෙකක්!

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතාට එරෙහිව ගොනු කර තිබූ පෙත්සම් දෙකක් මැයි 22 වැනිදා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළේය.

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ පෙත්සම් දෙක ඊයේ (මාර්තු 30) පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ කැඳවනු ලැබීය. අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ විනිසුරු මඩුල්ලේ බුවනෙක අලුවිහාරේ, ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, විජිත් මලල්ගොඩ සහ මුර්දු ප්‍රනාන්දු යන විනිසුරුවරුන් ලෙස සිටියහ.

කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් නීතිපතිවරයා මෙම නීතිමය කාරණයට අදාළ ලිපි ලේඛන සකස් කිරීමට තවත් කල් ඉල්ලා සිටියේය.

එම ඉල්ලීමට අවසර දුන් විනිසුරු මඩුල්ල පෙත්සම් දෙක මැයි 22 වැනිදා සලකා බැලීමට තීරණය කළේය.

Share this: