මහින්ද සහ තිලංග මැතිවරණ කොමිසම විසින් පිළිනොගන්නා හේතුව

මහින්ද සහ තිලංග මැතිවරණ කොමිසම විසින් පිළිනොගන්නා හේතුව

අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා හෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ධූරය දරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා අදාළ පරීක්ෂණ අවසන් වන තුරු පිළිනොගන්නා බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

දෙපාර්ශ්වය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලු කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති බව අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් (නීති හා විමර්ශන) අමාත්‍ය අමරවීර වෙත නිකුත් කළ ප්‍රතිචාර ලිපියක අවධාරණය කරයි.

තවද මෙම ගැටලුව දැනට අධිකරණය හමුවේ විභාග වෙමින් පවතින බැවින් අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ලැබෙන තුරු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් ලෙස අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර හෝ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල මහතා පිළිගැනීම කොමිසම විසින් අත්හිටුවන බවද එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

Share this: