මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තුති පුදයි

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තුති පුදයි

පැවත්වූනු මහා මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය වෙනුවෙන් ඡන්දය පාවච්චි කළ සියලුම දෙනාට තම ස්තූතිය පුදකරන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

කුමන බලපෑම් මධ්‍යයේ වුවද තමන් සමග කටයුතු කළ සියලුමදෙනා මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන බව හෙතෙම සඳහන් කළ අතර, තමන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රීක්කයේ සියලුම අපේක්ෂකයින්ටත්, ඡන්දය භාවිතා කළ සියලුම දෙනාටත්, විශේෂයෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රීක් ජනතාවටත් ස්තූතිය පළකරන බව රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

Share this: