මහින්ද පැරදුනේ, ජනාතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්ණවලට විසදුම් නොලැබුණු නිසායි

මහින්ද පැරදුනේ, ජනාතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්ණවලට විසදුම් නොලැබුණු නිසායි

විසිතුරු ගොඩනැඟිලි, කාපට් කල මංමාවත් තැනීමට පෙර ජනතාව ජිවත් කරවීමට ප්‍රමුඛතාව ලබා දිය යුතු වන්නේ, කුසගින්න, පිපාසය සංසිඳවීම බවත් ජනතාවට දෙපයින් නැඟී සිටිමට අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු බව නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

හම්බන්තොට පැවැති ජනහමුවක් අමතමින්, අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේය.

තවදුරටත් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වරායක්, ගුවන් තොටුපලක් සහ ඉදිකිරිම් රැසක් ඉදි කලත් ඒවා කළ ජනාධිපතිවරයා ජනතාව විසින් ගෙදර යවනු ලැබුවේ ජනාතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්ණවලට ඔහුගෙන් විසදුම් නොලැබුණු නිසා බවයි.

ජනාධිපතිවරණයේදී මේ රටේ බහුතර ජනතාව තෝරා ගත්තේ විකල්පයට බවත් ඒ තුළින් පෙට්‍රල්, ඩිසල්, භුමිතෙල් අඩු මිලට ජනතාවට ලැබුණු බව ද අමාත්‍යවරයා පැවසිය. පසුගිය ආණ්ඩුවට ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්ණ අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබුණි.

Share this: