මහින්ද දේශප්‍රිය අගමැතිට ලබාදුන් නව වාර්තාව

මහින්ද දේශප්‍රිය අගමැතිට ලබාදුන් නව වාර්තාව

සීමා නිර්ණය කමිටු වාර්තාව ඊයේ (අප්‍රේල් 11) පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා වෙත භාර දෙනු ලැබීය.

8,000ක් වන පළාත් පාලන සභික සංඛ්‍යාව අඩකින් අඩු කිරීමට මූලික වශයෙන් අපේක්ෂා කරන ලේඛනය සීමා නිර්ණ කමිටු සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් භාර දෙන ලදී.

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා නිර්ණය කිරීම සඳහා පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් ජාතික සීමා නිර්ණය කමිටුවක් 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී පත් කරන ලදී.

හිටපු මැතිවරණ ප්‍රධානියාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් එම කමිටුවට ජයලත් ආර්.වී. දිසානායක, ඩබ්ලිව්.එම්.එම්.ආර්. අදිකාරි, කේ.තවලිංගම් මහතා සහ අයි.ඒ. හමීඩ් යන අය ඇතුලත් විය.

Share this: