මහින්ද ආණ්ඩුවේ දූෂණ අක්‍රමිකතා සාක්ෂිත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්නම්!

මහින්ද ආණ්ඩුවේ දූෂණ අක්‍රමිකතා සාක්ෂිත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්නම්!

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පාලන කාලය තුළ සිදුවු දුෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ ඉදිරියේ දී සාක්ෂි සහිතව තවත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසයි.

මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පාලන කාලයේ සිදුවු දුෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ තොරතුරු රැසක් තමන් වෙත ලැබී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් දුෂණ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපතිවරයා පසුගියදා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පිළිතුරු ලබාදී තිබුණි.

එහිදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ මෙම වසර සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙනුවෙන් වෙන් කරන ලද්දේ රුපියල් කෝටි 959ක් බවයි.

එමෙන්ම තම භාවිතය සඳහා කිසිදු ගුවන් යානයන් ඇණවුම් කර නොමැති බව ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දී තිබුණි.

අදාළ ලිපිය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සඳහන් කළේ පසුගිය රජයේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳ තවත් තොරතුරු ඉදිරියේ දී ඉදිරිපත් කරන බවයි.

Share this: