මහින්දගෙන් රනිල්ට උත්තර

මහින්දගෙන් රනිල්ට උත්තර

පසුගිය රජය සමයේ දී, මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ රුපියල් බිලියන 28ක් හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් අවභාවිතාකර ඇති බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අදහස් පළ කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවෙන් ව්‍යාපෘති 28ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 55ක ණයක් ලබාගෙන ඇති බව පසුගියදා පන්විල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ, ඉන් රුපියල් බිලියන 28කට සිදුවු දෙයක් සොයා ගැනිමට පවා නොහැකි බවයි.

මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ තමන් ලැබූ ජයග්‍රහණය අවමානයකට ලක්කිරීමට උත්සාහ ගන්නා බව ඊට නිවේදනයක් මඟින් පිළිතුරු යොමු කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කිය සිටියේය.

තවදුරටත්, හිටපු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ, අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසන රුපියල් බිලියන 28ක ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 55ක දිගු කාලීන ණය පහසුකම් වල කොටසක් නොවන බවයි.

තවද එය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියත් ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුවත් අතර සාකච්ඡාකර ගන්නා ලද වෙනම කෙටි කාලීන ණයක් බවද අදාළ නිවේදනය මඟින් පෙන්වා දෙයි..

අදාළ බිලියන 28ක කෙටි කාලීන ණය උපයෝගී කර ගනු ලැබුවේ ජපානයේ ජයිකා හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි විදේශ ආයතන විසින් සපයන මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල දේශීය කොටස ගෙවීමටත්, පවතින මහාමාර්ග වල නඩත්තු කටයුතු වැනි කරුණු සඳහා බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා අදාළ නිවේදනය මඟින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Share this: