මහින්දගෙන් තැඹිලි වතුර බී රණවිරුවෝ උපවාසය අත්හරිති

මහින්දගෙන් තැඹිලි වතුර බී රණවිරුවෝ උපවාසය අත්හරිති

දින 20 ක් පුරා කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට ආබාධිත රණවිරු උපවාසය පැවති ස්ථානයට ඊයේ (30) දහවල් පැමිණි විපක්‍ෂනායක හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා උපවාසයේ යෙදී සිටි රණවිරු සංවිධානයේ සභාපති යූ. ඞී. වසන්ත රණවිරුවාට තැඹිලි වතුර වීදුරුවක් පිරිනැමූ අයුරු

Share this: