මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුට මරණ දඬුවම තහවුරුයි

මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුට මරණ දඬුවම තහවුරුයි

හෙරොයින් කිලෝ නමයයි දශම අටයි හයක් (9.86) සන්තකයේ තබා ගැනීමේ වරදට මහා පරිමාණ කුඩු ජාවාරම්කරුවකු වන වෝඩ් පෙදෙසෙහි පදිංචිව සිටි මොහොමඩ් සනූන් මොහොමඩ් සියාම් නැමැත්තාට මරණ දඬුවම නියම කරමින් සහ ඔහුගේ බිරිය වන මුර්ෂිඩා සියාම්ට ජීවිතාන්තය තෙක් වන සිරදඬුවම නියම කරමින් කොළඹ මහාධිකරණය දුන් නඩු තීන්දුව අභියාචනාධිකරණය ඊයේ (04/07/2019) තහවුරු කෙළේය.
එම මහාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව ගොනු කළ අභියාචන පෙත්සම නිෂ්ප්රභ කරමින් අභියාචනාධිකරණය මෙම මරණ දඬුවම සහ ජීවිතාන්තය දක්වා වන සිර දඬුවම තහවුරු කරන ලදී.
එම අභියාචන පෙත්සම් විභාග කර අවසන් වී එහි තීන්දුව ප්රකාශ කරමින් මෙම දඬුවම තහවුරු කරන ලදී.
කුමුදුනී වික්රමසිංහ සහ ජනක් ද සිල්වා යන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල විසින් මෙම පෙත්සම සම්බන්ධ තීන්දුව ප්රකාශ කරන ලදී.
මත් කුඩු කිලෝග්රෑම් 23.14ක් සන්තකයේ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මොහොමඩ් සනූන් මොහොමඩ් සියාම් සහ ඔහුගේ බිරිය වන මුර්ෂිඩා සියාම් වෝඩ් පෙදෙස නිවෙසේදී 2003 නොවැම්බර් 28 දින අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
ඔවුන්ට එරෙහිව මත්ද්රව්ය සන්තකයේ තබාගැනීම, ජාවාරම ඇතුළු චෝදනා කිහිපයක් යටතේ පවරා ඇති නඩුව විභාග කළ කොළඹ මහාධිකරණය එහි තීන්දුව 2007 දෙසැම්බර් මස 17 දින ප්රකාශ කරන ලදී.
එහිදී විත්තිකාර මොහොමඩ් සියාම්ට මරණ දඬුවම නියම කළ අතර ඔහුගේ බිරිය වන මුර්ෂිඩා සියාම්ට ජීවිතාන්තය තෙක් සිර දඬුවම් නියම කරන ලදී.
එම නඩු තීන්දුවට එරෙහිව මෙම අභියාචන පෙත්සම් එම විත්තිකරුවන් විසින් ගොනු කර තිබුණි.

Share this: