මහපොළ 5000 ලබන මාසයේ සිට

මහපොළ 5000 ලබන මාසයේ සිට

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවේ, අතුරු අයවැය මගින් ඉහළ නැංවීමට තීරණය කළ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය ලබන මස සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරුවේ රැස්වු අවස්ථාවේ දී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබුණු අතර, විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන් සඳහා වු මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය ජූනි මස සිට රුපියල් 5000 දක්වා ඉහළ නැංවීමට රජය තීරණය කර තිබුණි.

තවද, ඉදිරියේදී ජනතාවට සහන සැලසීමට කටයුතු කරන බව ද අග්‍රාමත්‍යවරයා පවසා ඇත.

මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් පියවර ගනිමින් සිටින බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා තිබෙන අතර, දින 100 වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

තවද, මනාප ඡන්ද ක්‍රමය අ‍හෝසි කර මන්ත්‍රී ආසන ක්‍රමය හා සමානුපාතික ක්‍රමයේ සම්මිශ්‍රණයක් සහිත නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජාතික විධායක සභාව එකඟත්වයකට පැමිණි බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Share this: