මරුකටට වැටී දිවි බේරුණු දැරිවියගේ සංවේදී කතාව!

මරුකටට වැටී දිවි බේරුණු දැරිවියගේ සංවේදී කතාව!

ගැඹුරු ළිඳකට වැටී සිටි මාස 19ක දැරියක් තායිලන්ත ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් විසින් සාර්ථකව බේරාගෙන තිබේ.

ළිඳ මීටර් 13ක් පමණ ගැඹුරු බව මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

දැරියගේ මව්පියන් ඇයව ගොවිපළට රැගෙන ගොස් ඇයව ගස් යට තබා වැඩ කිරීමට ගොස් ඇත.

ඇය එහි සෙල්ලම් කරමින් සිටි අතර ටික වේලාවකට පසු පැමිණි මාපියන්ට තම දරුවන් එහි නොමැති බව දැක තිබේ.

පසුව දරුවා කෑගසන හඬ ඔවුන්ට ඇසිණි.

එහිදී ඔවුන් ගැඹුරු ළිඳක සිටි දරුවා සොයා ගත් අතර, රැස්ව සිටි ජනතාව ඉක්මනින් ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායමක් යැවීමට සමත් විය.

පැය ගණනක මෙහෙයුමකින් පසු ඔවුන් දැරිය බේරාගෙන රෝහලට රැගෙන ගියේය.

Share this: