මන්ත්‍රී වරුන් 38ක් විපක්ෂයේ අසුන්ගන්නවා – ඩලස්

මන්ත්‍රී වරුන් 38ක් විපක්ෂයේ අසුන්ගන්නවා – ඩලස්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසන්නේ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 38දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා බවයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේන් ඒ සඳහා අවසරය ලැබුණු බව ඔහු කියා අවසුහ.

තවද, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවුනු අතර,
එහිදී විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට සුදානම් වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අත්සනින් යුත් ලිපියක් ද ජනාධිපතිවරයා වෙත භාරදුන් බව මෙම මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 38 දෙනෙකු සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හවුල්කාර පක්ෂ කිහිපයක් නියෝජනය කරමින් මන්ත්‍රීවරුන් 11 දෙනෙකු පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා බව ඩලස් මහතා ප්‍රකාශ කළහ.

Share this: