මන්ත්‍රී මනූෂ ගෙන් අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂකවරියට එරෙහිවත් පැමිණිල්ලක්

මන්ත්‍රී මනූෂ ගෙන් අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂකවරියට එරෙහිවත් පැමිණිල්ලක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර මහතා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් විසින්, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට එරෙහිව එම කොමිසමටම පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
අදාළ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගෙන් කළ විමසීමකදී ඇය සඳහන් කර සිටියේ, මෙම චෝදනා හමුවේ තමා අධෛරයට පත් නොවන බවත්ය.

තවද, මෙම අවස්ථාව චෝදනා වලට පිළිතුරුදීම සඳහා සුදුසු වේලාවක් නොවන බවත්ය.

Share this: