මදුරුවන්ට ගෙවල් හැදූ කොළඹ ගෙවල් හිමියෝ

මදුරුවන්ට ගෙවල් හැදූ කොළඹ ගෙවල් හිමියෝ

මදුරුවන් බෝවීමට සුදුසු ස්ථානයක් වන නිසි ගෘහ නඩත්තුවක් නොමැතිකම හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 307 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය බව කොළඹ මහ නගර සභාව (CMC) පවසයි.

කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය රුවන් විජයමුණි මහතා අවධාරණය කළේ එම පරීක්ෂා කිරීම්වලදී රතු අනතුරු ඇඟවීම් 877ක් ද නිකුත් කළ බවයි.

කොළඹ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් (PHI) විසින් පරීක්ෂා කරන ලද කොළඹ නිවාස 26,033 න් 3,505 මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව වෛද්‍ය විජයමුණි පෙන්වා දුන්නේය.

ඒ අතරින් නිවාස 348කින් මදුරු කීටයන් හමු වූ බව සඳහන් කළ ඒ මහතා, මේ නිසා නිවාස හිමියන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බවද සඳහන් කළේය.

Share this: