මඩකලපුවේ වෙලක අත්බෝම්බ 24 ක්

මඩකලපුවේ වෙලක අත්බෝම්බ 24 ක්

මඩකලපුව කාන්චරම්කුඩා වේකන්ද වෙල්යායේ අත් හැරදමා තිබුණු අත්බෝම්බ 24ක් විශේෂ පොලිස් බළකායේ බෝම්බ නිෂ්ක‍්‍රිය අංශය මගින් 30 වැනිදා සොයාගෙන නිෂ්ක‍්‍රීය කළ බව කොක්කටිච්චෝලයි පොලිසිය පවසයි.

කොක්කටිච්චෝලයි පොලිස් වසමේ කන්චරම්කුඩාහි වෙල්යායක් අසල වැලි කැණීම් කරන් ප‍්‍රදේශයේ අත්බෝම්බ තිබෙනු දැක ගොවීන් විසින් පොලිසිය දැනුවත් කර ඇත.

අධිකරණ නියෝග ලබාගෙන එම ප‍්‍රදේශයේ පස් කැණීම් යන්ත‍්‍රය මගින් 30 වැනිදා සෙනසුරාදා දිවා කාලයේ සෝදිසි මෙහෙයුමේ යෙදී අත්බෝම්බ 24 සොයා ගෙන නිෂ්කී‍්‍රය කෙරිණි.

මෙම පස් කන්දේ කොටින් විසින් පෙර වළලා තිබූ බෝම්බ මෙම පස් කන්දේ පස් කැනීමෙන් පසු වර්ෂාවත් සමග මතුවී ඇති බවට පොලිසිය විශ්වාස කරයි. කොක්කටිච්චෝල පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>