භෙට සිට ඡන්ද නීති ක්‍රියාත්මකයි

භෙට සිට ඡන්ද නීති ක්‍රියාත්මකයි

භෙට (06) සිට මහ මැතිවරණ පැවැත්වෙන කාලයේදී ඊට අදාළ මැතිවරණ නීති කි‍්‍රයාත්මක කරන බව මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව පන්සල්, පල්ලි, කෝවිල් ඇතුලු ආගමික ස්ථානවල දේශපාලන කතා පැවැත්වීම අදාළ කාලය තුළ සපුරා තහනම් බව එම කාර්යාලය සදහන් කළේ ය.

තවද, රාජ්‍ය උත්සව වලදී ජාතික කොඩිය, ප‍්‍රාදේශීය කොඩි එසවීම හැර වෙනත් කොඩි ප‍්‍රදර්ශනය කිරීම ද සපුරා තහනම් වේ.

පාසල් වලට අදාළ උත්සව වලදී දේශපාලන කතා පැවැත්වීම ද නීතිවිරෝධී වන අතර, සංවර්ධනය කි‍්‍රයාවලියට අදාළ ව්‍යාපෘති විවෘත කිරීම ගැටලුවක් නොවන බව එම කාර්යාලය සදහන් කරයි.

නමුත් දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා මුල්ගල් තැබිම, භාණ්ඩ බෙදාහැරීම තහනම් බව ද එම කාර්යාලය සදහන් කරයි.

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී තරඟ කිරීමේ අපේක්ෂාවකින් තොරව වෙනත් පක්ෂ වලට සහ අපේක්ෂකයින්ට සහාය දැක්වීම වෙනුවෙන් කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු නාම යෝජනා භාරදීම සිදුනොකළ යුතු බව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

තවද, එසේම තරඟ කරන යම් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමක් පවත්වාගෙන යනු ලබන මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කාර්යාලය වෙනත් පක්ෂ වෙනුවෙන් භාවිත කළ නොහැකියි.

යම් පක්ෂයකින් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් තරඟ කරන අපේක්ෂකයෙකුට වෙනත් පක්ෂයක් ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට ද අවස්ථාවක් හිමිනොවේ.

මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, ඊට අදාළ උපදෙස් දේශපාලන පක්ෂ වලට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවයි

Share this: