භාරත ඝාතන සැලසුම් පිලිබද කල් තියා දැන සිටියාද නැද්ද ? මහින්ද හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරුන් තම මුවින්ම ප්‍රකාශ කල යුතුයි.

භාරත ඝාතන සැලසුම් පිලිබද කල් තියා දැන සිටියාද නැද්ද ? මහින්ද හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්වරුන් තම මුවින්ම ප්‍රකාශ කල යුතුයි.

දිවංගත භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමාගේ 60 වන ජන්ම දිනය නිමිතිකොටගෙන ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව සංවිධානය වු විශේෂ වැඩසටහන් පෙළක් ඊයේ (26) දිනය පුරාවට ක්‍රියාත්මක වූහ.

එහි පළමු පියවර ලෙස අංගොඩ සිරි‍මාවෝ බණ්ඩාරණායක උපහාර පුස්තකාලය අසල ඉදිකර ඇති භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ප්‍රතිමාවට ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මැතිතුමා සහ මැතිනිය ප්‍රමුඛ සම්භාවණිය අමුත්තන් විසින් පුෂ්පෝහාර දැක්විය.

මෙහිදී ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතා කල අාන්දෝලාත්මක ප්‍රකාශයක් සම්බන්දව පැමිණි සිටි භාරත ලක්ෂ්මන් මහතාට ළබැදි සියළු හිතෛෂීන් විමතියට පත් කල අතර එහිදී ඔහු අවධාරණය කලේ භාරත ඝාතනය සැලසුම් සහගතව කල එකක් බවය. වැඩි දුර අදහස් දැක්වූ එතුමා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට හා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට විවෘත අභියෝගයක් කරමින් කියා සිටියේ හැකි නම් තමන්ගේ මුවින්ම භාරත ඝාතන සැලසුම් පිලිබද කල් තියා දැන සිටියාද නැද්ද කියා ජනතාවට ප්‍රකාශ කරණ ලෙසටය.

ඉන්පසුව අංගොඩ බස්නැවතුම අසල 164 බස් මාර්ගය භාරත ලක්ස්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මාවත යන නමින් විවෘත විය.

සවස 7ට පමණ මහා බත් දන්සල ආරම්භ වු අතර එය පසුදා උදෑසන 2 පමණ වනතුරාවට අඛණ්ඩය ක්‍රියාත්මක වූහ.

ප්‍රසන්න සෝලංගආරච්චි මහතාගේ කථාව – Video.

Share this: