බෝරා ඉස්ලාමි නායකයාගේ සුබ පැතුම් ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගන්වයි …

බෝරා ඉස්ලාමි නායකයාගේ සුබ පැතුම් ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගන්වයි …

ලෝකය පුරා පැතිර සිටින බෝරා ඉස්ලාම් ප්‍රජාවේ ධාර්මික නායකයා ශද්ධ වූ සයිඩිනා මුෆාදාල් සයිෆුදීන් (Syedna Mufaddal Saifuddin )සහේබ් තුමන්ගේ සුබ පැතුම් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා වෙත පිළිගන්වයි.

බෝරා ඉස්ලාමි නායකයා නියෝජනය කරමින් ඊයේ (18) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත පැමිණි බෝරා සමාජයේ ශ්‍රි ලංකා නියෝජිත ජනාබ් ෂෙයික් යුසුප් තුමන් (Janab Sheik Yusuf)  එම සුබ පැතුම් ඇතුළත් ලිපිය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීය. 

( ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය – ඡායාරූප –  චන්දන පෙරේරා )

Share this: