බුරුත සමග අයෙක් පොලීසියට කොටුවේ

බුරුත සමග අයෙක් පොලීසියට කොටුවේ

බුරුත දැව තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු බිබිල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

රක්ෂිත ප්‍රදේශයකින් කපා නීතිවිරෝධීව ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකොට ඇත.

ගල්ඔය ජාතික වනෝද්‍යානයට අයත් පුවක්පැළ රක්ෂිතයෙන් කපා ඇති අදාළ දැව තොගය සැකකරු විසින් ලොරි රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිට ඇත.

දැව තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 7ක් පමණ වන අතර, අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු බිබිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව බිබිල පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

Share this: