බුද්ධිමතුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ දොර වැහිලා

බුද්ධිමතුන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ දොර වැහිලා

මාදුළුවාවේ සෝභිත ස්වාමීන් වහන්සේ පවසන්නේ, පවතින මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව දැඩිව පවතින බවයි.

තවද උන්වහන්සේ පවසන්නේ පවතින මැතිවරණ ක්‍රමයෙන් බුද්ධිමත්, සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින්ට පාර්ලිමේන්තුවට ඒමේ අවස්ථාව ඇහිරී යන බවයි.

මාදුළුවාවේ සෝභිත ස්වාමීන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ පැවති උත්සවයකදීය.

තවද එම උත්සවයට එක්වූ අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ පැවසුවේ 20වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරගැනීමට සියලු පාර්ශව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බවයි.

Share this: