බීමතින් සිටි සැරයන් පොලිසියට කොටුවේ

බීමතින් සිටි සැරයන් පොලිසියට කොටුවේ

බීමතින් සිය රාජකාරියේ නිරත වුනු පොලිස් සැරයන්වරයෙකු කළුතර දකුණ පොලිසි‍යේ නිලධාරින් කණ්ඩායමක් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම නිලධාරියා කළුතර වෙළඳසැල ආසන්න ප්‍රදේශයක බිමතින් සිටින බවට ලැබුණු තොරතුරක් අනුව පොලිසිය මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පසුව අදාළ නිලධාරියා වෛද්‍ය නිලධාරිවරයෙකු හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඔහු බීමතින් සිට ඇති බවට තොරතුරු සනාථ විය.

තවද අදාළ පොලිස් සැරයන්වරයා කළුකර දකුණ පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කර කල අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් කළුතර දකුණු පොලිස් ස්ථානය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Share this: