බැසිල්ට මන්ත්‍රිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිවාඩු

බැසිල්ට මන්ත්‍රිතුමාට පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිවාඩු

අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට පාර්ලිමේන්තුවේ මාස තුනක නිවාඩු කාලයකට අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවාඩු අනුමැතිය සදහා වු යෝජනාව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් අද (18) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට මාස තුනක නිවාඩු ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රිවරයා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජයට පත්වීම ත් සමග ඇමෙරිකාව බලා පිටත්ව ගියේය.
ඔහු නැවත ඒ යැයි යන බලාපොරොත්තු වෙන් මෙම තිරනය ගෙන ඇත

Share this: