බ්‍රසීලයෙන් ලංකාවට වෛද්‍ය සැපයුම් පරිත්‍යාගයක්

බ්‍රසීලයෙන් ලංකාවට වෛද්‍ය සැපයුම් පරිත්‍යාගයක්

බ්‍රසීල සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (ABC) හරහා බ්‍රසීල ෆෙඩරේටිව් ජනරජය විසින් ඉන්සියුලින් කුප්පි 10,000 ක් සහ පොලිප්‍රොපිලීන් මිලියන 08 ක් ඇතුළුව වෛද්‍ය සැපයුම් තොගයක් ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කරන ලදී.

විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා බදාදා (මැයි 17) කොළඹ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රසීල තානාපති සර්ජියෝ ලුයිස් කැනේස් මහතා අතින් වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ බ්‍රසීලය අතර දිගුකාලීන මිත්‍ර සබඳතා ඉස්මතු කරමින් විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බ්‍රසීල රජයේ මෙම සුහද ක්‍රියාව අගය කරන බව ප්‍රකාශ කළේය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඕ.එල්. අමීරාජ්වාඩ් ඇතුළු නිලධාරීහු සහභාගි වූහ.

මෙම පරිත්‍යාගය බ්‍රසීලයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් සම්බන්ධීකරණය කර ඇත.

Share this: