බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් පලාගිය රැඳවියන් 9 දෙනා

බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයෙන් පලාගිය රැඳවියන් 9 දෙනා

බදුල්ල, තල්දෙන විවෘත බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් 9 දෙනෙකු පළා ගොස් ඇති බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, පලාගිය පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ද බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා.

පලාගිය ඉතිරි පිරිස අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මක බවද ඔහු පැවසීය.

Share this: