බදු ගැන වෙනස්ම මතයක් දරන ධම්මික පෙරේරා

බදු ගැන වෙනස්ම මතයක් දරන ධම්මික පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ඩොලර් අර්බුදය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා මහතා චෝදනා කළේ, රට තුළට ඩොලර් ගලා ඒම සඳහා ජාතිය තවමත් ස්ථාවර මාවතක් නිර්මාණය කර නොමැති බවයි.

හම්බන්තොට මිද්දෙණිය ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ව්‍යාපාරිකයා කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බදු අර්බුදයට ඩොලර් හිඟය හේතු වී ඇති බවයි.

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවී ඇති බවත්, එමගින් රේගු තීරුබදු සහ තීරුබදු හරහා උපයන ආදායමට සෘජුවම බලපාන බවත් ඔහු පැහැදිලි කළේය.

“රේගු ගාස්තු සහ තීරු බදු වලින් අහිමි වන මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා වෙනත් බදු වැඩි කරනවා. මේ පිටුපස ඇති මූලික ගැටලුව වන්නේ ඩොලර් හිඟකමයි. අපට ඩොලර් උපයා ගත හැකි නිසි ක්‍රමයක් තවම නැහැ”, ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් පැවසීය.

Share this: