බදියුදීන් අත්අඩංගුවට

බදියුදීන් අත්අඩංගුවට

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපර්තමෙන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

දෙහිවල ප්‍රදේශයේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි පොලිස් අභ්‍යන්තර වාර්තා

Share this: