බංග්ලාදේශයට කරන්න ඕනේ දේ ලංකාව කියයි

බංග්ලාදේශයට කරන්න ඕනේ දේ ලංකාව කියයි

මිත්‍ර රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාම නංවාලීමේ අරමුණින් අප්‍රේල් මාසය වන විට යෝජිත මනාප වෙළෙඳ ගිවිසුම (PTA) අත්සන් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා නැවත ආරම්භ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව බංග්ලාදේශයෙන් ඉල්ලා ඇත.

මෙම පියවරේ කොටසක් ලෙස, වර්තමාන තත්ත්වය සහ ඉදිරි ගමන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අප්‍රේල් 24 වන දින අතථ්‍ය රැස්වීමක් පැවැත්වීමට ඩකා හි ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය යෝජනා කර ඇත.

යෝජිත දිනය පිළිබඳව තම එකඟතාව ඉක්මනින් දන්වන ලෙස ද දූත මණ්ඩලය ඩකා වෙතින් ඉල්ලා ඇත.

Share this: